مرجع تخصصی یراق آلات آشپزخانه شما با استفاده از این سایت می توانید از امکانات مرجع تخصصی یراق آلات آشپزخانه به رایگان استفاده نمایید http://jahanyaragh.ir 2020-10-26T07:07:09+01:00 text/html 2018-07-24T04:51:33+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi چرخنده و بسته شونده خودکار سوزی(Suzie-Q) http://jahanyaragh.ir/post/66 <div class="pd-info pd-group" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin-bottom: 1rem; text-align: right;"><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;">بدون قاب /نرم و بی صدا / استیل</div><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;"><br></div><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/85/-suzie-q.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><br></div></div> text/html 2018-07-24T04:36:07+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi مجموعه پیمانه گوشه ای http://jahanyaragh.ir/post/65 <span style="text-align: right;">نقره ای / استیل</span> <div><span style="text-align: right;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/84/-.jpg" alt=""></div> text/html 2018-07-24T04:30:04+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi سینی کابینت های گوشه کور http://jahanyaragh.ir/post/64 <span style="text-align: right;">نرم و بی صدا،ملامینه و استیل</span> <div><span style="text-align: right;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/82/-.jpg" alt=""></div> text/html 2018-07-23T05:49:42+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi کابینت های گوشه کور 90 درجه http://jahanyaragh.ir/post/63 <div class="pd-info pd-group" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin-bottom: 1rem; text-align: right;"><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;">چرخش به راست، استیل، آرام و بی صدا</div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><br></div><div style="font-size: 14px; font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; color: rgb(57, 63, 70);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/77/-90-.jpg" alt=""></div></div> text/html 2018-07-23T05:43:15+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi مجموعه پایه گوشه ای http://jahanyaragh.ir/post/62 <div class="pd-info pd-group" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin-bottom: 1rem; text-align: right;"><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;">استیل، نقره ای</div><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;"><br></div><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/76/-.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><br></div></div> text/html 2018-07-23T05:23:13+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi جعبه جانبی گوشه ای http://jahanyaragh.ir/post/61 <div class="pd-info pd-group" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin-bottom: 1rem; text-align: right;"><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;">با جنس چوب توس</div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><br></div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/75/-.jpg" alt=""></div></div> text/html 2018-07-22T06:00:55+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi سینی ذخیره سازی آرنا پلاس (Arena Plus) http://jahanyaragh.ir/post/60 <div class="pd-info pd-group" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin-bottom: 1rem; text-align: right;"><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;">کروم / خاکستری، عمق: 295 میلیمتر</div><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;"><br></div><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/74/-arena-plus.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><br></div></div> text/html 2018-07-22T05:56:51+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi کابینت های گوشه کور 75 درجه http://jahanyaragh.ir/post/59 <div class="pd-info pd-group" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin-bottom: 1rem; text-align: right;"><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;">نقره ای ، چرخش به راست</div><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16px;">ویژگی نرم و بی صدایی این محصول بسته شدن اتوماتیک و ارامی را ایجاد می کند</p><div><br></div></div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><br></div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/70/-75-.jpg" alt=""></div></div> text/html 2018-07-22T05:51:05+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi کیت پست صفحه بلند برای لیمانز (LeMans) http://jahanyaragh.ir/post/58 <div class="pd-info pd-group" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin-bottom: 1rem; text-align: right;"><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;">استیل ، پلاستیک ،1256mm</div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><br></div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/66/-lemans.jpg" alt=""></div></div> text/html 2018-07-21T07:30:40+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi نوار پرکننده اختیاری برای لیمانز(LeMans) دو طبقه http://jahanyaragh.ir/post/57 <div class="pd-info pd-group" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin-bottom: 1rem; text-align: right;"><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;"><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3; ">خاکستری،500x49x12.7 میلی متر</div><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3; "><br></div><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/61/-lemans-.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px; "></div></div></div> text/html 2018-07-21T07:21:36+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi کاهش دهنده زاویه براکت برای لیمانز (LeMans) دو طبقه http://jahanyaragh.ir/post/56 <div class="pd-info pd-group" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin-bottom: 1rem; text-align: right;"><div class="pd-description" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.125rem; line-height: 1.3;">جنس پلاستیکی</div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><br></div><div style="color: rgb(57, 63, 70); font-family: &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 14px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/58/-lemans-.jpg" alt=""></div></div> text/html 2018-07-21T07:13:12+01:00 jahanyaragh.ir mahdi azimi لیمانز (LeMans) دو طبقه برای کابینت http://jahanyaragh.ir/post/55 <div><font color="#393f46" face="Iranian Sans"><span style="font-size: 14px;">چرخش راست، کروم / خاکستری، 2x40 سینی شکل</span></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cafitt.ir/media/image/53/-lemans-.jpg" alt=""></div> text/html 2018-07-09T12:02:28+01:00 jahanyaragh.ir masoume azizi سوالات متداول در مورد دستگیره کابینت http://jahanyaragh.ir/post/54 <h1 dir="RTL" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRANSans, tahoma, Arial, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.2; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 2.5rem;">سوالات متداول در مورد دستگیره کابینت</h1><h1 dir="RTL" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRANSans, tahoma, Arial, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.2; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 2.5rem;"><p dir="RTL" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 16px;">تعدادی سوال متداول وجود دارد که خریداران ما همیشه وقتی که به مغازه ما برای تجهیز&nbsp;<a href="http://www.cafitt.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA" target="_blank" title="">دستگیره کابینت</a>&nbsp;هایشان مراجعه می کنند از ما می پرسند. و آن این است که برای چه مواردی از دستگیره های دکمه ای و یا دستگیره های عادی استفاده کنیم؟ کجا باید نصب شوند؟ همه این ها سوالات خوبی هستند و جواب های همه این سوالات نزد ماست. گرچه تمام وسایلی که می خواهند خرید کنند همه بستگی به انتخاب خود مشتریان دارد.</p></h1><div><br></div> text/html 2018-07-04T07:51:47+01:00 jahanyaragh.ir masoume azizi چگونگی نصب دستگیره کابینت http://jahanyaragh.ir/post/52 <h1 dir="RTL" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRANSans, tahoma, Arial, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.2; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 2.5rem; text-align: justify;">چگونگی نصب دستگیره کابینت</h1><p dir="RTL" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">دستگیره ها ، مانند انتخاب کابینت ، به تعیین ظاهر کل آشپزخانه شما کمک می کند.&nbsp;<a href="http://www.cafitt.ir/چگونگی-نصب-دستگیره-کابینت" target="_blank" title="">دستگیره کابینت</a>&nbsp;انتخاب شده به ظاهر کوچک است اما نقش بزرگی در زیباتر شدن دکوراسیون کابینت در آشپزخانه شما دارد. دستگیره های کابینت در بسیاری از اشکال، اندازه ها، مواد و....هستند.همینطور که جنس و ظاهر دستگیره ها متفاوت است قیمت انها نیز با یکدیگر متفاوت است.</p> text/html 2018-07-02T09:24:23+01:00 jahanyaragh.ir masoume azizi شیرآلات آب در آشپزخانه http://jahanyaragh.ir/post/51 <h1 dir="RTL" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRANSans, tahoma, Arial, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.2; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 2.5rem; text-align: justify;">شیرآلات آب در آشپزخانه</h1><p dir="RTL" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><a href="http://www.cafitt.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">شیر آلات</a>&nbsp;آب به عنوان جواهر تاج درآشپزخانه توصیف شده‌است. شیر آب باید منعکس‌کننده سبک کلی آشپزخانه باشد. بطور کلی ظاهر شیر آب مهم است، که در آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرد.امروزه انواع مختلفی شیرآب وجو دارد، و اپشن های زیادی را به خریدار ارائه میدهند تا خریدار طبق نیاز و سلیقه خود شیر اب مورد نظر خود را خریداری کند. زمانی که یک شیر آب خریداری می‌کنید ، ابتدا مشخص کنید که آیا سوراخ‌هایی در سطح پیشخوان یا دیوار حفر کرده‌اید یا نه.اگر این کار را بکنید ، شما نیاز خواهید داشت که از شیر پایه مشابه استفاده کنید یا طرحی را انتخاب کنید که سوراخ‌ها را بپوشاند. یک صفحه عرشه یا (<span dir="LTR" style="box-sizing: inherit;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: inherit;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: inherit;"><span dir="LTR" style="box-sizing: inherit;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: inherit;"></span></span><span dir="LTR" style="box-sizing: inherit;">escutcheon&nbsp;</span><span dir="RTL" style="box-sizing: inherit;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: inherit;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: inherit;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: inherit;"></span>) می‌تواند برای پنهان کردن حفره‌ها به کار رود اگر یک گزینه باریک‌تر را می خواهید انتخاب کنید.در اینجا انواع شیر اب مختلف برای هر آشپزخانه و حمام موجود است .</p>